Vpiši iskalni niz

TRIDERO PRIVACY POLICY


Ovi uvjeti i odredbe ("Uvjeti korištenja") uređuju prava i obveze svih registriranih korisnika ("Korisnik" ili "Korisnici") u vezi s korištenjem web stranice www.tridero.com svih njegovih podstranica, sadržaja, funkcija i usluga ("Web stranica"). Prema potrebi, ovi Uvjeti korištenja razlikovat će korisnike koji su registrirani kao kupci, korisnike koji su registrirani kao proizvođači i korisnike koji su regostrirani kao dobavljači.


Tridero Tech j.d.o.o. (“Tridero Tech”) je vlasnik i operater web stranice i ugovorni partner korisniku.


1. Dodatni uvjeti i odredbe

1.1. Pored ovih Uvjeta korištenja, Tridero Tech s korisnicima može dogovoriti daljnje uvjete i odredbe. U tom će slučaju prednost imati odredbe posebno dogovorenih uvjeta i odredbi.


1.2. Konkretno, može se zatražiti pristanak na dodatne ugovore ili licence za upotrebu određenih funkcija ili softvera, pod uvjetom da su ti ugovori / licence legalni i da je pristanak razuman za Korisnika.


1.3. Uvjete i odredbe u vezi s web stranicom koji odstupaju od njih i / ili koji su na bilo koji drugi način proturječni, Tridero Tech izričito odbija, uključujući i pružanje usluga u pojedinačnim slučajevima, a da se korisnik ne protivi uvjetima.


1.4. Opisi Tridero Tech usluga na web mjestima, u brošurama i u usporedivim reklamnim materijalima ne predstavljaju nikakvo jamstvo ili jamstvo u vezi s njihovom prirodom, niti bilo koju drugu vrstu jamstva.


2. Ograničenje na punoljetne osobe

2.1. Korisnici moraju navršiti 18 godina ili imati odobrenje roditelja ili zakonskog skrbnika. To potvrđuju registracijom na ovu uslugu.


2.2. Tridero Tech zadržava pravo zahtijevati od korisnika odgovarajuću potvrdu ovih uvjeta.


3. Ograničenje za poslovne kupce

3.1. Poslovni kupac (ili „poduzetnik“) je fizička ili pravna osoba ili pravno odgovorno partnerstvo koje prilikom sklapanja pravnih poslova obavlja svoju komercijalnu ili neovisnu profesionalnu djelatnost.


3.2. U smislu ovih Uvjeta korištenja, privatni kupac (ili „potrošač“) je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje su pretežno izvan njegove trgovine, posla ili profesije.


3.3. Web stranica nudi tržište za aditivne i CNC dobavljače, proizvođače i kupce. Služi kao partnerska platforma za aditivne i CNC dobavljače, proizvođače i kupce (zajednički nazvani „korisnici“), omogućujući im postavljanje interaktivnih oglasa (poslova) na web stranicu i pomoću inteligentnih filtara koji pomažu u njihovom okupljanju. Pored toga, korisnici imaju pravo i obvezu stvoriti profil tvrtke na web mjestu, poštujući zahtjeve u vezi s oblikom i sadržajem kako ih u svakom slučaju propisuje Tridero Tech.3.4. Privatna upotreba usluga Tridero Tech-a zabranjena je. Korištenjem Tridero Tech-ovih usluga Korisnici izjavljuju da su poslovni kupci, a ne privatni kupci. Tridero Tech zadržava pravo potvrditi da Korisnik nije privatni kupac (npr. Provjerom podataka o adresi, registracije svoje tvrtke ili svog PDV identifikacijskog broja).


4. Promjene u opsegu usluge tvrtke Tridero Tech

4.1. Jedan od ključnih aspekata ponuđenih usluga tvrtke Tridero Tech je stalni razvoj web stranice. Ovaj razvoj podrazumijeva eventualne prilagodbe tehničkom i pravnom napretku i uvažavanje očekivanja korisnika u korištenju web stranice.


4.2. U vezi s kontinuiranim razvojem, Tridero Tech-u je dopušteno mijenjati web mjesto kao i njegove funkcije bez stvaranja nedostatka ili nedostatka, sve dok je ta promjena razumna i ne ugrožava svrhu ugovora. To je posebno slučaj kada:


Promjene koje donose korist Korisniku;

Ako se radi o prilagodbi usluga primjenjivom zakonu kako bi se stvorila sukladnost, posebno ako se promijenila pravna situacija;

Ako je promjena potrebna za Tridero Tech radi ispunjavanja sudskih ili upravnih odluka;

Ako je promjena potrebna radi zatvaranja postojećih sigurnosnih praznina;

Ako je promjena isključivo tehničke ili procesne strukture bez značajnog utjecaja na Korisnika;

Promjene bez značajnog utjecaja na funkcije ne računaju se na promjene u tom smislu. To vrijedi posebno za vizualne promjene i jednostavne promjene u redoslijedu funkcija.

4.3. Tridero Tech obavještava da pristup slobodno dostupnim funkcijama nije zajamčen. Bilo kakva ograničenja mogu se izvršiti samo ako su razumna.


5. Zaključivanje, trajanje i raskid Ugovora (Pretplata)

5.1. Ugovor sa i između Tridero Tech-a i Korisnika („Ugovor“ ili „Pretplata“) zaključuje se nakon što Tridero Tech aktivira navedene podatke za prijavu.


5.2. Ugovori koji podliježu obvezi plaćanja (“Osnovna pretplata / e”) u početku se vode za razdoblje koje je Korisnik rezervirao u skladu s cjenikom. Nakon tog razdoblja, osnovne pretplate automatski se produžuju za isto razdoblje ako korisnik u postavkama prije kraja razdoblja u svom profilu tvrtke ne odabere postavku ‘Otkaži ovu pretplatu’. Ako se osnovna pretplata raskine u tom propisanom roku, započinje besplatna pretplata.


5.3. Ugovori koji ne podliježu obvezi plaćanja („Besplatna pretplata / i“) sklapaju se na neodređeno vrijeme. Korisnik može raskinuti Besplatnu pretplatu putem e-pošte u bilo kojem trenutku, uz uvjet otkaznog roka od mjesec dana do kraja određenog mjeseca. Datum prenošenja obavijesti e-poštom presudan je za utvrđivanje poštivanja roka.


5.4. Ako Korisnik, davanjem svojih podataka o plaćanju, odabere Osnovnu pretplatu tijekom trajanja Besplatne pretplate, tada se neposredno prethodni ugovorni rok produžuje za puni rok Osnovne pretplate.


5.5. Tridero Tech je ovlašten raskinuti Ugovor ili Pretplatu s trenutnim učinkom bez prethodne najave Korisniku i blokirati Korisnikov pristup Web stranici ako Tridero Tech ne može očekivati poštivanje Ugovora od strane Ugovora u razumnoj mjeri. To se posebno odnosi ako Korisnik namjerno ili iz nehata krši ove Uvjete korištenja i / ili druge primjenjive zakone. U određenim posebnim slučajevima takav je raskid također dopušten bez navođenja razloga.


5.6. Pravo obje strane na izvanredni raskid Ugovora ili Pretplate iz opravdanih razloga ostaje nepromijenjeno.

6. Registracija

6.1. Registrirajući se na Tridero Tech-u, Korisnik zaključuje Ugovor u vezi s korištenjem Internet stranice, kojoj se omogućuje pristup uz pomoć podataka za prijavu koje sami odaberu ili koji su im dodijeljeni (korisničko ime i lozinka). Registracijom za korištenje web stranice, korisnik se obvezuje koristiti web stranicu isključivo u skladu s ovim Uvjetima korištenja.


6.2. Korisnik je dužan pružiti točne i potpune podatke o korisniku prilikom registracije. To se posebno odnosi na naziv tvrtke, ulicu, poštanski broj, grad / grad, državu, ime kontakta, spol (za oblike obraćanja gospodina / gospođe), telefonski broj i adresu e-pošte kao i identifikacijski broj poreza na dodanu vrijednost ("PDV identifikacijski broj") ili bilo koja druga nedvosmislena identifikacija tvrtke u porezne svrhe koja je zakonski potrebna ili je na bilo koji drugi način potrebna za nacionalne ili međunarodne transakcije između tvrtki ili poslovnih partnera ("Podaci o korisniku"). Tridero Tech ima pravo zahtijevati da Korisnik bez nepotrebnog odgađanja predoči dokumente koji potvrđuju autentičnost Korisničkih podataka.


6.3. Korisnik je dužan redovito ažurirati sve podatke o korisniku i sve dokumente predane za objavljivanje na Internet stranici sve dok je na snazi Ugovor u skladu s ovim Uvjetima korištenja. To se posebno odnosi na pojedinosti o korisniku utvrđene u odjeljku 6.2. Korisnik je u mogućnosti izvršiti sve potrebne promjene koristeći funkcije dostupne na web mjestu Tridero Tech-a.


6.4. Korisnik preuzima isključivu odgovornost za sadržaj svoje registracije i za korisničke pojedinosti dane u ovom kontekstu. Korisnik daje sigurnost u istinitost korisničkih podataka. Davanje lažnih podataka rezultirat će trenutnim raskidom Ugovora i blokiranjem pristupa Web stranici, pod uvjetom da je to razumno i nije objektivno neprimjereno za Korisnika, uzimajući u obzir značaj netočnih podataka i namjeru Korisnika.


7. Pojedinosti o prijavi

7.1. Korisniku je zabranjeno otkrivanje svojih podataka za prijavu trećim stranama. Korisnik može otkriti detalje za prijavu svojim zaposlenicima u službene i uredne poslovne svrhe ukoliko Korisnik obvezuje te zaposlenike da poštuju i poštuju ove Uvjete korištenja.


7.2. Korisniku se savjetuje da odabere sigurnu lozinku na temelju najnovije tehnologije i da, u vlastitom interesu, poduzme sve potrebne korake kako bi zaštitio lozinku od neovlaštenog otkrivanja i uporabe.


7.3. Korisnik je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Tridero Tech ako posumnja, vjeruje ili zna da su njegove neovlaštene treće strane koristile za neovlašteni pristup Web stranici. Ako Tridero Tech posumnja da su korisnički podaci za prijavu korišteni neovlašteno, Tridero Tech zadržava pravo poduzeti potrebne korake, a posebno da spriječi pristup web mjestu s predmetnim podacima za prijavu, bilo privremeno ili trajno. Ako, zbog korisnikove krivnje, treće strane nezakonito koriste podatke za prijavu, Korisnik odgovara za sve nastale gubitke i mora im ih nadoknaditi u skladu s tim. Troškove nastale kao rezultat takve upotrebe snosi Korisnik.


8.Naknade, upotreba plaćene verzije, naplata, uvjeti plaćanja

8.1. Korištenje besplatne pretplate je besplatno; korištenje Osnovne pretplate naplaćuje se. Trajanje pretplate, razdoblje plaćanja pretplate kao i način plaćanja u skladu su s cjenovnim politikama priopćenim korisniku prije ulaska u pretplatu (tablica cijena).


8.2. Sve prijavljene cijene, osim ako nije drugačije naznačeno, isključuju PDV i druge poreze i carine koje se moraju platiti na temelju zakonskih odredbi (npr. Poreza po odbitku). Ako, prema relevantnim zakonskim propisima, postoji pravo izbora u vezi s registracijom i plaćanjem odgovarajućih poreza i carina, te će obveze biti odgovornost Korisnika. Ako Tridero Tech podliježe bilo kakvim dodatnim porezima ili carinama, Korisnik će odštetiti Tridero Tech protiv takvih poreza ili carina ili će ih vratiti Tridero Tech-u ako takva naknada nije moguća. U mjeri u kojoj je Tridero Tech dužan naplatiti porez na promet u SAD-u u bilo kojoj državi Sjedinjenih Američkih Država ili porez na robu i usluge u Indiji, rezultirajuće obveze u pogledu postupka i plaćanja poreza ne prebacuju se na klijenta.


8.3. Naknade se plaćaju unaprijed da bi pokrile određeno obračunsko razdoblje. Ako nije drugačije naznačeno, računi dospijevaju u roku od dva tjedna od datuma računa.


8.4. Tridero Tech zadržava pravo prijenosa računa i podsjetnika na plaćanje elektroničkim putem (npr. E-poštom).


8.5. Korisnik koji plaća („Osnovna pretplata“) može podmiriti račune u skladu s načinima plaćanja ponuđenim u cjeniku.


8.6. Ako su usluge podložne plaćanju i pretplaćene su na određeno vrijeme, prilagodbe naknada dopuštene su samo po isteku pretplate (npr. Na kraju odgovarajućeg razdoblja plaćanja). Promjene u naknadama stupaju na snagu ako je Tridero Tech obavijestio korisnika o odgovarajućoj promjeni naknade i nije zaprimio nikakav pisani raskid pretplate od korisnika u roku od dva tjedna od takve obavijesti. U svojoj obavijesti korisniku, Tridero Tech će obavijestiti korisnika o razdoblju prigovora i posljedicama neuspjeha prigovora.


8.7. Ako Korisnik propusti zadane uplate, Tridero Tech zadržava pravo odbiti ispunjavanje dospjelih usluga i ograničiti Korisnikov pristup svom korisničkom računu dok se ne podmire svi računi. U takvim slučajevima, Tridero Tech će obavijestiti korisnika sedam radnih dana unaprijed kako bi osigurao dovoljno vremena za riješavanje zadanog. Ostala zakonska i ugovorna prava Tridero Tech-a ostaju nepromijenjena. Takvo ograničenje korisničkog računa možda se neće dogoditi ako bi bilo neprikladno i / ili nerazumno u datim okolnostima. Ograničenje korisničkog računa ne utječe na Tridero Tech-ova financijska potraživanja. Nakon podmirenja dospjelih plaćanja, Korisnički račun i njegove funkcije bit će ponovno omogućeni. Tridero Tech zadržava pravo ograničiti pristup korisnika i kao blaži pravni lijek, pod uvjetom da Tridero Tech ima pravo odmah raskinuti ugovor na temelju ovih Uvjeta korištenja.


8.8. Troškovi nastali storniranjem transakcije (npr. Zbog nedostatka pokrića), zbog pogrešno poslanih korisničkih podataka i / ili podsjetnika na dospjela potraživanja naplatit će se na korisnikov račun. Tridero Tech će podnijeti zahtjev samo za izravno nastale ili zakonom propisane troškove (npr. Materijalne troškove i naknade plaćene za usluge trećih strana, poput poštarine ili povrata troškova).


8.9. Preboj je moguć samo kod potraživanja koja je odgovarajuća druga ugovorna stranka već priznala ili utvrdila sudskim nalogom. Zadržavanje prava može se ostvariti samo za potraživanja koja proizlaze iz odgovarajućeg ugovora.


9. Oglasi korisnika

9.1. Tridero Tech nudi korisnicima priliku da predstave sebe i svoju tvrtku pomoću profila koji nudi Tridero Tech. Svi su korisnici ovlašteni za izradu proizvodnih zahtjeva ("Oglasi"), ali samo korisnici koji plaćaju imaju pravo predati ponude. Korisnik u tu svrhu može koristiti podatke, kopije, slike, videozapise itd. ("Sadržaj"). Ako, suprotno ovim Uvjetima korištenja, neplaćeni korisnici predaju ponude na platformi ili putem platforme, Tridero Tech zadržava pravo poduzeti sve odgovarajuće potrebne radnje.


9.2. Tridero Tech ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo koju drugu komunikaciju (komunikacije) i / ili ugovore, aranžmane, dogovore ili obveze koje su korisnici razmijenili ili zaključili između njih („Ostali ugovori“). Bez obzira na pravnu osnovu, zahtjevi u vezi s ostalim ugovorima koje su postigli korisnici i između njih postoje isključivo između onih korisnika drugih sporazuma i izričito ne uključuju Tridero Tech i / ili Tridero Tech-ovog partnera u vezi s web stranicom („web stranica partner“) ). Korisnik ima pravo objaviti, deaktivirati ili izbrisati oglase na web mjestu u bilo kojem trenutku koristeći relevantne funkcije.


9.3. Tridero Tech ima pravo koristiti Sadržaj oglasa u skladu sa zakonom za potrebe analize tržišta i ponašanja korisnika. S tim u vezi upućuje se na politiku privatnosti.


9.4. Korisnik mora osigurati da posjeduje sva potrebna prava na Sadržaj koji prikazuju ili čine dostupnim na web mjestu.


9.5. Tridero Tech je slobodan blokirati Sadržaj koji je Korisnik stavio na raspolaganje ako postoji sumnja da je navedeni Sadržaj u suprotnosti sa zakonom ili ovim Uvjetima korištenja ili krši prava trećih strana. Sumnja je opravdana ako je Korisnik podložan regulatornim, građanskim ili kaznenopravnim istragama u vezi sa Sadržajem koji je pružio. Tridero Tech može zadržati blokadu Sadržaja takvog korisnika sve dok se ne utvrdi da je sumnja bez razloga. Tridero Tech zadržava pravo prvo provjeriti Sadržaj takvih korisnika pomoću javno dostupnih kanala prije nego što se aktiviraju detalji za prijavu navedenog korisnika i po potrebi odbiti takav Sadržaj.


10. Ocjene

10.1. Tridero Tech pruža korisnicima mogućnost ocjenjivanja ostalih korisnika i / ili njihovih usluga. Ocjene se također mogu agregirati i prikazati kao ukupne ocjene. Tridero Tech zadržava pravo uvesti funkcije pomoću kojih se recenzije također mogu ocjenjivati (npr. Prema aspektima korisnosti).


10.2. Ocjene se mogu provoditi samo unutar funkcija predviđenih za ove svrhe i u skladu s njihovim zahtjevima i bilo kojim rokovima (npr. Za podnošenje ili reakciju na ocjene drugih korisnika). Promjene su izuzete, osim ako to ne predviđaju funkcije ocjenjivanja ili ne zahtijeva zakon. Tridero Tech ističe da je ovo interni postupak ocjenjivanja unutar Tridero Tech-a, a ne općenito valjani, neovisni pečat, test ili slično objektivna vanjska metoda ocjenjivanja. Tridero Tech nije odgovoran za izjave ili mjere oglašavanja koje su korisnici dali s obzirom na ocjene.


10.3. Ocjene moraju biti dodijeljene u skladu sa zakonskim zahtjevima. To posebno znači da činjenice i brojke izražene u ocjenama moraju biti istinite. Nadalje, vrijeđanje ili nasilje, tj. Nerazumno izražavanje mišljenja koje je neprimjereno s obzirom na kritizirane radnje i činjenice i čiji je cilj diskreditacija drugih korisnika ili njihovo izvođenje, nije dopušteno. Ocjene se također moraju odnositi na kontakt i poslovne transakcije povezane s Tridero Tech-om i ne smiju uzimati u obzir vanjske kriterije kao što su politički aspekti. Nadalje, nije dopušteno poticati druge korisnike ili treće strane da predaju ocjene, na primjer putem plaćanja, popusta ili drugih izravnih ili neizravnih pogodnosti.


10.4. Tridero Tech nije obvezan pregledavati recenzije prije objave, ali zadržava pravo brisanja recenzija koje su nezakonite, tj. Koje krše zakon ili odredbe i odredbe Tridero Tech-a. Tridero Tech ima pravo brisati recenzije ako objektivni dokazi, indikacije ili činjenice uglavnom podržavaju stajalište da je relevantni pregled nezakonit. Ako činjenice ukazuju na to da je potrebno, Tridero Tech može zatražiti od autora neprikladne ocjene da u roku u razumnom roku (razdoblje je obično tri radna dana) i može objaviti prigovorenu ocjenu toliko dugo kako traje ovo razdoblje i procjena odgovora. Tridero Tech želi istaknuti da će se odluka o brisanju ocjena donijeti na odgovarajući način i na temelju objektivnih kriterija, uzimajući u obzir interese i ocjene i ocijenjenih korisnika. Međutim, ne mogu se zajamčiti nikakvi dokazi nalik sudu i postupak donošenja odluka. U kontroverznim slučajevima korisnici se redovitim pravnim postupcima upućuju na rješavanje međusobnih zahtjeva. Tridero Tech zadržava pravo davanja podataka o autorima nezakonitih ocjena radi zaštite prava drugih korisnika ili prava Tridero Tech-a u odnosu na vlasti, sudove ili druge tužitelje, u skladu sa zakonskim zahtjevima.11. Protupravna uporaba, suspenzija

11.1. Korisnici mogu koristiti Web stranicu samo na način koji ili u svrhe koje nisu u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja ili zakonom kao što je primjenjivo ili ne krše prava trećih strana. U tom pogledu, Korisnik se posebno obvezuje:


da ne koriste web stranicu za objavljivanje klevetničkih, nepristojnih ili na bilo koji drugi način ilegalnih materijala ili sličnih podataka;

neće vrijeđati, uznemiravati ili klevetati druge korisnike;

da ne krši autorska prava, zaštitne znakove ili prava industrijskog vlasništva drugih korisnika ili trećih strana korištenjem web stranice;

da ne šalje neželjenu poštu;

slati e-poštu drugim korisnicima isključivo u svrhu proizvodnih zahtjeva ili za objavljivanje proizvodnih ponuda;

ne prenositi podatke na web stranicu koji sadrže zlonamjerni softver ili virus;

ne prenositi podatke na internetsku stranicu koja sadrži softver koji je zaštićen autorskim pravima i / ili bilo kojim drugim materijalima zaštićenim autorskim pravima ukoliko Korisnik nema odgovarajuća prava ili nije dobio potrebnu saglasnost od nositelja navedenih prava;

da ne koriste web stranicu za trgovinu robom i / ili uslugama koje nisu u skladu s uvozno-izvoznim propisima, uključujući sigurnosne propise.

11.2. Tridero Tech je slobodan poduzeti potrebne korake u slučaju da Korisnik namjerno ili iz nehata krši ove Uvjete korištenja ili zakon koji je primjenjiv. U slučaju manjih kršenja, ovi potrebni koraci mogu biti samo upozorenje koje je Tridero Tech izdao korisniku kako bi se prekršili Uvjeti korištenja, važeći propisi ili koncept dobre vjere i povjerenja ili dobrog ponašanja. Najveća kršenja mogu rezultirati privremenim ili cjelovitim obustavom pristupa web mjestu korisnika ili time da Tridero Tech ima pravo na raskid ugovora bez najave.12. Dostupnost web stranice

12.1. Tridero Tech čini sve napore kako bi izbjegao da web lokacija bude ograničena ili ometana, te isključena, prekinuta ili ometana na bilo koji drugi način ("Prekidi") ukoliko je to tehnički moguće i može tehnički kontrolirati Tridero Tech. Na temelju trenutnog stanja komunikacijske tehnologije, međutim, Tridero Tech ne može u potpunosti eliminirati ili spriječiti smetnje. To se odnosi na sav sadržaj i načine prijenosa izvan područja utjecaja Tridero Tech-a, a posebno na slučajeve više sile. U slučaju smetnji za koje je Tridero Tech odgovoran i odgovoran, odgovornost tvrtke Tridero Tech temelji se na odjeljcima 14. i 15. ovih Uvjeta korištenja.


12.2. Održavanje i daljnji razvoj web stranice mogu rezultirati privremenim prekidima. Tridero Tech će osigurati da trajanje i opseg takvih prekida budu ograničeni na razinu koja je razumna za korisnika.


12.3. Tridero Tech koristi tehničke zaštitne mjere za zaštitu svojih sustava od zlonamjernog softvera i neovlaštenog sadržaja treće strane (poput virusa, trojanskih konja, neželjene pošte i drugog zlonamjernog softvera). To uključuje upotrebu filtarskih sustava gdje god su posebno korisni za zaštitu telekomunikacijskih sustava i sustava za obradu podataka.


13. Jamstvo i naknada štete

13.1. U koliko je to izvodljivo u uobičajenom poslovanju, korisnici moraju provjeriti usluge Tridero Tech-a bez nepotrebnog odgađanja i moraju bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Tridero Tech o bilo kakvim nedostacima. O nedostacima se mora obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja, dajući razumljiv prikaz simptoma pogreške, ako je moguće s dokazima u obliku zapisa u pisanom obliku, snimaka zaslona ili drugih dokumenata koji ilustriraju nedostatke u pisanom obliku (e-poruke će biti dovoljne). Zakonska obveza pregleda korisnika i dužnost obavještavanja o nedostacima ostaju nepromijenjeni.


13.2. Zahtjevi za naknadu štete podliježu kvalifikacijama utvrđenim u odjeljku 14.


13.3. Zahtjevi za nedostatke neće biti valjani u slučaju zanemarivog odstupanja od dogovorene ili pretpostavljene kvalitete ili u slučaju zanemarivog narušavanja iskoristivosti usluga Tridero Tech-a u skladu sa svrhom Ugovora. Tridero Tech posebno ne preuzima odgovornost za:


netočne informacije od korisnika u vezi s podacima o korisniku koje su pružene tijekom registracije ili drugih podataka koje je korisnik prenio na web stranicu ili ih je na bilo koji drugi način dostavio na drugi način;

neprekinuta dostupnost internetske stranice ili mogući prekidi rada, prekidi ili kvarovi u vezi sa sustavom ili mrežom u instalacijama ili uslugama internetske stranice, ukoliko su oni izvan područja utjecaja Tridero Tech-a; posebno ne za pogreške uslijed više sile ili kvara komunikacijskih mreža i mrežnih prolaza;

manji kvarovi na web mjestu;

neovlašteno pribavljanje ili uporaba osobnih podataka treće strane (na primjer zbog neovlaštenog pristupa kao rezultat hakiranja baze podataka), pod uvjetom da se za Tridero Tech ne smatra krivnjom i da ne postoji zakonski ili ugovorno obvezna odgovornost;

jamstva bilo koje vrste koja Korisnik daje drugim Korisnicima;

ispravnost ili cjelovitost korisničkih podataka ili drugih podataka koje je korisnik učitao na web stranicu ili ih je na bilo koji drugi način dostavio;

izrada korisnika.

13.4. Rok zastare za ostvarivanje zahtjeva za nedostatkom je 6 (šest) mjeseci.


13.5. Prihvaćajući ove Uvjete korištenja, Korisnik se slaže da će obeštetiti Tridero Tech na prvi zahtjev Tridero Tech protiv svih potraživanja i troškova koje zahtijevaju drugi Korisnici koji proizlaze iz namjerne ili nemarne povrede ovih Uvjeta korištenja ili zakona od strane Korisnika kako je primjenjivo.


14. Odgovornost i šteta 

14.1. Tridero Tech prihvaća odgovornost samo u skladu sa sljedećim odredbama ovog Ugovora. Odgovornost je inače isključena.


14.2. Tridero Tech odgovara bez ograničenja za štetu namjerno prouzrokovanu ili zbog grube nepažnje koju su izvršili Tridero Tech, njegovi pravni zastupnici ili zaposlenici uprave i za štetu namjerno nanesenu od strane drugih zamjeničkih agenata. Odgovornost za grub nemar drugih zamjenika regulirana je dolje propisanim odredbama o lakom nemaru.


14.3. Tridero Tech odgovara bez ograničenja za štetu koja se odnosi na ozljedu života, tijela ili zdravlja koju su namjerno ili iz nehata prouzročili Tridero Tech i njegovi pravni zastupnici ili zastupnici. Tridero Tech je odgovoran za štetu koja nastane zbog nedovoljno osiguranih atributa do iznosa pokrivenog svrhom jamstva, koja je bila uočena za Tridero Tech nakon davanja uvjerenja.


14.4. Tridero Tech odgovara za štetu zbog kršenja kardinalnih obveza od strane Tridero Tech-a, njegovih pravnih zastupnika ili zastupnika. Kardinalne obveze su materijalne obveze koje čine osnovu ovog Ugovora, a koje su bile presudne u sklapanju Ugovora i na čije se izvršenje Korisnik može osloniti. Ako Tridero Tech krši ove kardinalne obveze zbog laganog nemara, njegova je odgovornost ograničena na naknadu predvidive i tipično nastale štete („Tipična šteta“). Tipične štete u pravilu su ograničene na definirani iznos. U ovom su slučaju uobičajene štete ograničene na 1.000,00 HRK. To se ne odnosi ako je u pojedinačnim slučajevima ovo ograničenje neprimjereno iz perspektive kapitala.


14.5. Bez obzira na odredbe o odgovornosti ovih Uvjeta korištenja, Tridero Tech neće biti odgovoran za gubitak podataka ako je šteta mogla biti spriječena da je Korisnik ispunio svoje obveze sigurnosne kopije podataka. U svakom slučaju, Korisnik mora prihvatiti doprinos nehata. U slučaju raskida, Korisnik je odgovoran za sigurnosnu kopiju svojih podataka unaprijed.


15. Izmjene i dopune Uvjeta korištenja

15.1. Tridero Tech ima pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja s budućim učinkom u bilo kojem trenutku, poštujući sljedeći postupak. Tridero Tech će obavijestiti Korisnika o izmjenama i dopunama najkasnije 3 (tri) tjedna prije planiranog datuma učinkovitosti. Korisnik može uložiti prigovor na izmjene i dopune u roku od 3 (tri) tjedna od primitka navedene obavijesti.


15.2. Ako Korisnik ne uloži prigovor na Tridero Tech ili ako Korisnik izričito prihvati izmjene i dopune, izmjene i dopune stupaju na snagu utvrđenim datumom stupanja na snagu. Ako Korisnik pravovremeno uloži prigovor, Tridero Tech može odlučiti nastaviti Ugovor s Uvjetima korištenja kako postoje ili, po primitku prigovora, može raskinuti Ugovor poštujući otkazni rok od 1 (jednog) mjeseca koji počinje teći od kraj mjeseca raskida. Kada obavještava Korisnika o predloženim izmjenama i dopunama, Tridero Tech također mora upoznati Korisnika sa svojim pravom na ulaganje prigovora, otkaznom roku koji se mora poštovati, posljedicama prigovora i posljedicama dopuštanja otkaznog roka za prigovori da prođu.


15.3. Tridero Tech je posebno ovlašten promijeniti Uvjete korištenja u sljedećim slučajevima:


ako izmjena služi usklađivanju Uvjeta korištenja s primjenjivim zakonom, posebno ako se primjenjiva pravna situacija promijeni;

ako promjena Tridero Tech-a služi usklađivanju s obveznim sudskim ili službenim odlukama;

ako nove usluge na dijelu web stranice ili elementi usluge, kao i tehnički ili organizacijski procesi zahtijevaju opis u Uvjetima korištenja;

ako je promjena samo korisna za korisnike.

16. Mjesto nadležnosti i mjerodavno pravo

16.1. Pravni odnos između Tridero Tech-a i Korisnika podliježe isključivo zakonima Republike Hrvatske - isključujući nadnacionalno pravo i međunarodno i nadnacionalno referalno pravo koje se ne poziva na materijalno pravo Republike Hrvatske. Pristanak na mjerodavno pravo primjenjivat će se i ako se sjedište i prebivalište korisnika nalazi u inozemstvu.


16.2. Mjesto ispunjenja je poslovno mjesto tvrtke Tridero Tech u Ozlju u Republici Hrvatskoj. Isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji se odnose na Sporazum ili su u vezi s njim je sjedište tvrtke Tridero Tech u Ozlju u Republici Hrvatskoj za što je nadležan sud u Karlovcu. Tridero Tech zadržava pravo podnijeti zahtjev za polaganje prava na mjestu pravne nadležnosti Korisnika.


16.3. Korisnik može prenijeti potraživanja prema Tridero Tech-u koja se odnose na ovaj Ugovor samo na treće strane uz odobrenje Tridero Tech-a u pisanom obliku.


16.4. Ako jedna ili više odredbi ovih Uvjeta korištenja postanu ili postanu nevaljane, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi, osim ako je odredba valjanosti preostalih Uvjeta korištenja obvezno propisana zakonom. Umjesto toga, u skladu s dopunskim tumačenjem ugovora, ništavne odredbe zamijenit će se sporazumom koji se najviše približava komercijalnoj svrsi koju stranke slijede s ništavnom odredbom. Isto se odnosi na premošćivanje svih pravnih praznina.