Vpiši iskalni niz

PRIVACY POLICY

Drago nam je da ste izrazili interes za www.tridero.com (u daljnjem tekstu „Online usluge” ili „web stranice”). Zaštitu vaših podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i želimo da se osjećate sigurno kada koristite našu internetsku uslugu. Ova pravila o privatnosti pružaju detalje o osobnim podacima (u daljnjem tekstu „Podaci“) koje prikupljamo i kako ih koristimo. Izraz "korisnik" obuhvaća sve kupce (posebno Aditivne i CNC dobavljače, proizvođače i Aditivne i CNC kupce) i posjetitelje naše internetske usluge. Izrazi koji se koriste poput "Korisnik" rodno su neutralni.


Tridero Tech j.d.o.o., Ozalj, Ilovac 2, kao pružatelj usluga Internetske stranice www.tridero.com pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.


Opis naših usluga i ciljeva:

Pokretanje mrežne platforme za aditivne i CNC dobavljače, proizvođače i kupce. Mrežna platforma služi kao partnerska platforma za aditivne i CNC dobavljače, proizvođače i kupce, omogućavajući im (korisnicima) postavljanje interaktivnih oglasa na web stranicu i koristeći inteligentne filtre koji pomažu u njihovom okupljanju.

 

Vrsta obrađenih podataka:

- Osnovni podaci (npr. Matični podaci kupaca, kao što su imena, adrese).

- Pojedinosti za kontakt (npr. E-pošta, brojevi telefona).

- Podaci o sadržaju (npr. Unos teksta, fotografije, videozapisi).

- Podaci o ugovoru (npr. Predmet ugovora).

- Podaci o plaćanju (npr. Bankovni detalji, povijest plaćanja).

- Podaci o upotrebi (npr. Posjećene web stranice, zanimanje za sadržaj, vrijeme pristupa).

- Meta / komunikacijski podaci (npr. ID-ovi uređaja, IP adrese).


Obrada posebnih kategorija podataka (članak 9. stavak 1. GDPR-a):

Ne obrađuju se posebne kategorije podataka.


Kategorije subjekata podataka:

- Korisnici / Kupci / potencijalni kupci / poslovni partneri.

- Posjetitelji i korisnici internetske usluge.


U nastavku ćemo također sažeti subjekte podataka kao "Korisnici".


Svrha obrade:

- Pružanje naših usluga, njihovih sadržaja i funkcija.

- hosting poslužitelja, registracija domene, usluge softvera kao usluge (SaaS)

- Pružanje ugovornih usluga, briga o kupcima i podrška.

- Odgovor na zahtjeve za kontakt i komunikaciju s korisnicima.

- Marketing, oglašavanje i istraživanje tržišta.

- Sigurnosne mjere.Automatizirano pojedinačno donošenje odluka (čl. 22. GDPR-a):

Ne koristimo isključivo automatizirano pojedinačno donošenje odluka.


Napomena na pravnoj osnovi:

- Ako obrađujemo podatke korisnika iz EU / EEZ, primjenjivat će se pravni temelj GDPR-a naveden u nastavku.

- Ako se drugi korisnici obveznih propisa o zaštiti podataka primjenjuju na korisnike koji su potrošači, ovi propisi o zaštiti podataka imaju prednost.


1. Korišteni pojmovi

1.1. "Osobni podaci" znači bilo koji podatak koji se odnosi na utvrđenu ili utvrdivu fizičku osobu ("Predmet podataka"); fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.


1.2. "Obrada" znači bilo koju operaciju ili skup operacija koja se izvodi na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, savjetovanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.


1.3. „Voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.


1.4. "Profiliranje" znači bilo kakvu automatiziranu obradu osobnih podataka koja se sastoji u upotrebi takvih osobnih podataka za analizu, procjenu ili predviđanje određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu (ovisno o vrsti profiliranja, to uključuje podatke o dobi, spolu, podaci o lokaciji i kretanju, interakcija s web mjestima i njihovim sadržajima, ponašanje prilikom kupovine, socijalne interakcije s drugim ljudima) (npr. interesi za određene sadržaje ili proizvode, ponašanje klikova na web mjestu ili mjestu).


1.5. "Pseudonimizacija" znači obradu osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom Subjektu podataka bez upotrebe dodatnih podataka, pod uvjetom da se takvi dodatni podaci čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i tehničkim i organizacijske mjere kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili utvrdivoj fizičkoj osobi; Npr. ako je točan profil interesa korisnika računala pohranjen u kolačiću („marketinški avatar“), ali ne i ime korisnika, tada se podaci obrađuju pseudonimno. Ako je njegovo ime pohranjeno, na pr. jer je dio njegove adrese e-pošte ili njegove IP adrese pohranjen, obrada više nije pseudonim.


1.6. „Obrađivač” znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.


2. Relevantna pravna osnova za obradu

Sukladno čl. 13 GDPR-a, obavještavamo vas o pravnoj osnovi obrade podataka. Ako pravna osnova nije izričito navedena u Pravilima o privatnosti, primjenjuje se sljedeće: Pravni temelj za dobivanje pristanka je čl. 6. st. 1. a i čl. 7 GDPR-a, pravni temelj za obradu za obavljanje naših usluga i izvršavanje ugovornih mjera, kao i za odgovaranje na upite, je čl. 6 (1) b GDPR-a, pravni temelj za obradu radi ispunjavanja naših zakonskih obveza je čl. 6 (1) c GDPR-a, a pravni temelj obrade radi zaštite naših legitimnih interesa je čl. 6 (1) f. GDPR. U slučaju da vitalni interesi Subjekta podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, članak 6. stavak 1.d GDPR služi kao pravna osnova.

3. Izmjene i dopune ovih Pravila o privatnosti

Molimo vas da se redovito informirate o sadržaju naših Pravila o privatnosti. Prilagodit ćemo Pravila o privatnosti čim to izvrše bilo kakve promjene u obradi podataka koje smo izvršili. Obavijestit ćemo vas čim promjene zahtijevaju vašu suradnju (npr. Pristanak) ili drugu pojedinačnu obavijest.


4. Sigurnost obrade podataka

4.1. Poduzet ćemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali razinu zaštite koja odgovara riziku u skladu s člankom 32. GDPR-a, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove provedbe i prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrada, kao i rizik promjene vjerojatnosti i ozbiljnosti prava i sloboda fizičkih osoba; mjere posebno uključuju osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog pristupa podacima, kao i pristup, unos, prijenos, integritet i pseudonim. Nadalje, uspostavili smo postupke koji garantiraju utvrđivanje prava subjekata podataka, brisanje podataka i odgovor na opasnosti od podataka. Nadalje, već razmatramo zaštitu osobnih podataka tijekom razvoja ili odabira hardvera, softvera i postupaka, u skladu s načelom zaštite podataka dizajnom tehnologije i unaprijed postavljenim postavkama za zaštitu podataka (čl. 25 GDPR-a).


4.2.Sigurnosne mjere uključuju posebno šifrirani prijenos podataka između vašeg preglednika i našeg poslužitelja.4.3 Zaposlenici su dužni čuvati povjerljivost u pogledu zaštite podataka, podučavati ih, nadzirati i informirati o mogućim posljedicama odgovornosti.
5. Otkrivanje i prijenos podataka

5.1.Ako podatke otkrijemo drugim osobama i tvrtkama (obrađivačima ili trećim stranama) u okviru naše obrade, prenesemo im podatke ili im na drugi način odobrimo pristup podacima, to će se provesti samo na temelju zakonskog propisa dopuštenje (npr. ako je za ispunjenje ugovora u skladu s člankom 6. stavkom 1. b. GDPR-a potreban prijenos podataka trećim stranama, poput pružatelja usluga platnog prometa), ako ste pristali, ako zakonska obveza to zahtijeva ili dalje osnova naših legitimnih interesa (npr. pri korištenju agenata, web hosting usluga itd.).


5.2.Ako treće strane naručimo za obradu podataka na temelju takozvanog „Ugovora o obradi podataka“, to se čini na temelju čl. 28 GDPR-a.


5.3.Ako otkrijemo, prenesemo ili na drugi način odobrimo pristup podacima drugim tvrtkama u našoj Grupi tvrtki (poduzeća), to se posebno radi u administrativne svrhe kao legitimni interes, a osim toga na temelju Ugovora o obradi podataka.6. Transferi u treće zemlje

Ako podatke obrađujemo u trećoj zemlji (tj. Izvan Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EEA)) ili ako se to događa u kontekstu korištenja usluga trećih strana ili otkrivanja ili prijenosa podataka trećim stranama , to se događa samo ako je potrebno ispuniti naše (pre) ugovorne obveze, na temelju vašeg pristanka, na temelju zakonske obveze ili na temelju naših legitimnih interesa. Ovisno o zakonskim ili ugovornim dopuštenjima, obrađujemo ili dopuštamo obradu podataka u trećoj zemlji samo ako su ispunjeni posebni zahtjevi čl. 44 i dalje. GDPR su ispunjeni. To znači, na primjer, obrada se provodi na temelju posebnih jamstava, poput službeno priznate odgovarajuće razine zaštite podataka koja odgovara EU (npr. Poštivanje službeno priznatih posebnih ugovornih obveza (tzv. ‘Standardne ugovorne klauzule’).


7. Prava subjekata podataka

7.1.Imate pravo dobiti od kontrolora potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas i, ako je to slučaj, pristup osobnim podacima i daljnjim informacijama i kopiji podataka u skladu s uz čl. 15 GDPR-a.


7.2. Imate i odgovarajuće. U skladu s člankom 16. GDPR-a, pravo na dobivanje od kontrolora ispravka netočnih osobnih podataka koji se tiču vas ili popunjavanja podataka koji se tiču vas.


7.3.U skladu s čl. 17. GDPR-a imate pravo zahtijevati da se relevantni podaci izbrišu bez nepotrebnog odgađanja ili, alternativno, zahtijevati ograničenje obrade podataka u skladu s čl. 18 GDPR-a.


7.4.U skladu s čl. 20 GDPR pravo na primanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a koje ste nam dostavili, u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu i pravo na prijenos tih podataka drugom upravljaču.


7.5.U skladu s čl. 77 GDPR, također imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.


8. Pravo na povlačenje

Imate pravo povući suglasnosti dane sukladno čl. 7 (3) GDPR-a s učinkom u budućnosti.


9. Pravo na prigovor

Možete se usprotiviti budućoj obradi podataka koji se tiču vas u skladu s čl. 21 GDPR u bilo kojem trenutku. Prigovor se može podnijeti posebno protiv obrade za potrebe izravnog marketinga.


10. Kolačići i pravo na prigovor u izravnom marketingu

10.1. „Kolačići“ su male datoteke koje se pohranjuju na računalo korisnika. Unutar kolačića mogu se pohraniti različiti podaci. Kolačić se prvenstveno koristi za pohranu podataka o Korisniku (ili uređaju na kojem je kolačić pohranjen) za vrijeme ili nakon posjeta internetskoj usluzi. Privremeni kolačići ili „kolačići sesije“ ili „privremeni kolačići“ kolačići su koji se brišu nakon što Korisnik napusti internetsku uslugu i zatvori svoj preglednik. Na primjer, u takvom kolačiću može se pohraniti sadržaj košarice u internetskoj trgovini ili status prijave. Kolačići koji ostaju pohranjeni i nakon zatvaranja preglednika nazivaju se "trajnim" ili "trajnim". Na primjer, status prijave može se spremiti kada ga korisnici posjete nakon nekoliko dana. Isto tako, interesi korisnika koji se koriste za web analitiku ili marketinške svrhe mogu se pohraniti u takav kolačić. ‘Kolačići treće strane’ su kolačići koje za upravljanje internetskim uslugama pružaju pružatelji koji nisu kontrolor (u suprotnom, ako su to samo kolačići kontrolora, nazivaju se ‘kolačići prve strane’). Možemo koristiti privremene i trajne kolačiće i to pojasniti u kontekstu naših Pravila o privatnosti.


10.2.Ako od korisnika zatražimo pristanak (posebno u kontekstu takozvanog „natpisa s kolačićima“), pravni temelj ove obrade je čl. 6. stavak 1. a. GDPR. Inače, osobni podaci Korisnika obrađivat će se na temelju naših legitimnih interesa (tj. Interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše internetske ponude u smislu članka 6. stavka 1. f. GDPR-a.


10.3.Također koristimo kolačiće za pohranu pristanka ili prigovora na upotrebu kolačića.


10.4.Ako korisnici ne žele da se kolačići pohranjuju na njihovo računalo, od njih se traži da deaktiviraju odgovarajuću opciju u postavkama sustava svog preglednika. Pohranjeni kolačići mogu se izbrisati u postavkama sustava preglednika. Izuzimanje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja naših internetskih usluga.


10.5.Općeniti prigovor na upotrebu kolačića koji se koriste za potrebe internetskog marketinga može se izjaviti za mnoge usluge, posebno u slučaju praćenja, putem američke web stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili EU web mjesto http://www.youronlinechoices.com/. Nadalje, pohrana kolačića može se postići njihovim deaktiviranjem u postavkama preglednika.


11. Brisanje podataka i obveze arhiviranja

Podaci koje obrađujemo bit će izbrisani ili će njihova obrada biti ograničena u skladu s člancima 17. i 18. GDPR-a. Ako nije izričito navedeno u ovim Pravilima o privatnosti, podaci koje smo pohranili izbrisat će se čim više ne budu potrebni za namjeravanu svrhu i ne postoje zakonske obveze zadržavanja. Ako se podaci ne brišu jer su potrebni u druge i zakonski dopuštene svrhe, njihova je obrada ograničena. To znači da se podaci isključuju i ne obrađuju u druge svrhe. To se primjerice odnosi na podatke koji se moraju čuvati iz komercijalnih ili poreznih razloga


12. Svrha obrade podataka

12.1. Vaše podatke obrađujemo u svrhu isporuke funkcija naše internetske usluge koje ste zatražili i ispunjavanja naših ugovornih, poslovnih i drugih zakonskih obveza (između ostalog, pružanje i obavljanje naših usluga te jamčenje učinkovite korisničke usluge i tehničke podrške ). Obrada podataka obuhvaća prijenos ili otkrivanje podataka trećim stranama ako to služi za ispunjavanje naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. Posredovanje između aditivnih i CNC dobavljača, proizvođača i kupaca) ili ako je to potrebno za potrebe fakturiranja (npr. Prijenos podataka na platnu uslugu davatelj usluga).

12.2. Dodatno obrađujemo vaše podatke u skladu sa zakonskim zahtjevima na temelju naših opravdanih interesa. Te svrhe obrade uključuju statističke analize koje služe s jedne strane za optimizaciju naše internetske usluge, a s druge za ispunjavanje vlastitih poslovnih svrha. U tom kontekstu, možemo stvoriti takozvane Korisničke profile (u daljnjem tekstu „Profili“) na temelju evidentiranih podataka (npr. Adrese, opisi profila, pristup profilu, dodijeljeni poslovi, profili ponude i zahtjeva). Da bismo zaštitili vaše interese, vaše podatke obrađujemo u gore spomenute svrhe koristeći pseudonime gdje god je to moguće, tj. Profili se bilježe bez ikakvih načina identifikacije, poput imena ili adresa e-pošte. Samo ako je neophodno da se Profil može pripisati Korisniku, na primjer da bi se na osnovu njegovog ponašanja prikazale korisničke informacije, uspostavljamo vezu između Profila i određenog Korisnika. Ukoliko nije potrebno da se Profil može pripisati Korisniku (na primjer, ako nas zanimaju samo statistički podaci), detalji o korisniku obrađuju se anonimno, tj. Profili i rezultati analize ne mogu se dodijeliti pojedinim korisnicima, čime se identificira ih.


12.3.Izrađujemo Korisnikovu IP adresu na temelju legitimnih interesa za povećanje korisničke pogodnosti naše mrežne usluge, npr. za prikaz naše mrežne usluge na jeziku korisnika ili za unaprijed popunjavanje vremenskih zona i unosa lokacije kao dio postupka registracije.


12.4.Dodatno, možemo obrađivati podatke u skladu s vašim pristankom, koji ćemo izričito tražiti od vas da ga odobrite.


12.5.Ukoliko sadržaj, alati i druga sredstva koriste drugi pružatelji usluga u kontekstu ove politike privatnosti (u daljnjem tekstu zajednički nazvani 'Treći dobavljači') čije je mjesto poslovanja u inozemstvu, može se pretpostaviti da će Podaci biti prebačen u zemlje poslovanja trećih dobavljača. Podaci se prenose u zemlje treće strane na temelju zakonske dozvole, pristanka Korisnika, posebnih jamstava, poput posebnih ugovornih klauzula koje štite pravne zakone o sigurnosti podataka.


12.6.Bit ćete obaviješteni o pojedinačnim svrhama, oblicima i opsegu obrade podataka i odobrenjima dodijeljenim u kontekstu suglasnosti dane u vezi s ovom obradom podataka.


12.7.Brisanje se događa nakon isteka zakonskog jamstva i usporedivih obveza, nužnost zadržavanja podataka preispituje se svake tri godine; u slučaju zakonskih obveza arhiviranja, brisanje se događa nakon njihovog isteka.


13. Plaćanja

13.1.U interesu sigurnosti naših kupaca sami ne bilježimo podatke o kreditnoj kartici ili bankovne podatke


14. Registracija i raskid

14.1. Korisnici sami odlučuju koje osobne podatke žele otkriti i tko ima pristup tim detaljima, na primjer kada Korisnik unese svoje ime u Profile, okvire za komentare ili slično.


14.2. Sljedeći se podaci obvezno prikupljaju kada se korisnik registrira:


Adresa e-pošte (ne otkriva se ostalim korisnicima)

Lozinka (prijavljena u šifriranom obliku)

Ime i prezime

Podaci i obvezni podaci (npr. Porezni) o tvrtki.

14.3.Iznad gore spomenutih detalja, korisnici sami odlučuju koji će se drugi osobni podaci otkriti. Od korisnika se može dodatno tražiti daljnje otkrivanje onoliko koliko je potrebno u vezi s pružanjem naše internetske usluge i ispunjavanjem zakonskih zahtjeva. Nadalje, bilježe se i pohranjuju detalji koji su relevantni za ugovor, kao što su detalji o uslugama na koje ste pretplaćeni, povijest plaćanja, podaci o zapisima i podacima o komunikaciji provedenoj putem Tridero Tech-a, drugi detalji i prijenosi.


14.4.Javne podatke o korisničkom profilu mogu pregledavati i pretraživati drugi registrirani korisnici. Lokacije korisnika mogu se predstaviti na karti.


14.5.Nakon raskida pretplate uz plaćanje, zadržavaju se samo postavke profila u profilu tvrtke. Ako Korisnik također prekine Besplatnu pretplatu, Tridero Tech ima pravo deaktivirati profile odgovarajućih Korisnika. Podaci korisnika bit će deaktivirani, osim ako ih nije potrebno pohraniti, npr. iz poreznih razloga (razdoblje skladištenja obično je 10 godina) ili u slučaju upita u vezi s ugovorom, poput povijesti plaćanja (razdoblje skladištenja obično je 5 godina) ili je dulje razdoblje korištenja izričito dogovoreno s korisnikom. U slučaju davanja pristanka odvojeno (tj. Neovisno o korisničkom profilu) za slanje komercijalnih komunikacija, ovaj pristanak mora se opozvati zasebno. Nadalje, željeli bismo naglasiti da se u slučaju blokiranja Korisničkog računa bez istovremenog ukidanja Korisnički podaci neće brisati kako bi se omogućio korištenje računa nakon što je račun ponovno aktiviran.


14.6.Komunikacije i prilozi razmijenjeni s drugim korisnicima ostat će pohranjeni kod takvih korisnika i mogu se izbrisati samo uz obrazloženje opravdanih razloga i općenito nakon savjetovanja s primateljem komunikacija i priloga.


15. Administracija, financijsko računovodstvo, uredska organizacija, arhiviranje

15.1.Podatke obrađujemo tijekom administrativnih zadataka kao i organizacije naše tvrtke, financijskog računovodstva i poštivanja zakonskih obveza, npr. arhiviranje. Obrađujemo iste podatke koje obrađujemo kao dio izvedbe naših ugovornih usluga. Osnove obrade su čl. 6 (1) c. GDPR, čl. 6. st. 1. st., Čl. 28 GDPR-a. Obrada utječe na subjekte podataka: kupce, zainteresirane strane, poslovne partnere i posjetitelje web stranice. Svrha obrade je administracija, financijsko računovodstvo, organizacija ureda, arhiviranje podataka koji služe održavanju naše tvrtke i naših usluga.


15.2. Otkrivamo ili prosljeđujemo podatke poreznim vlastima, poreznim savjetnicima, revizorima, drugim uredima za naknadu, pravnim savjetnicima i pružateljima usluga plaćanja.


15.3. Nadalje, podatke o poslovnim partnerima, kupcima i potencijalnim klijentima pohranjujemo na temelju naših poslovnih interesa, npr. u svrhu kasnijeg uspostavljanja kontakta. Te podatke, koji su uglavnom povezani s tvrtkom, pohranjujemo trajno.


16. Ekonomske analize i istraživanje tržišta

16.1.Da bismo ekonomično poslovali i prepoznali tržišne trendove, želje kupaca i korisnika, analiziramo podatke koji su nam dostupni o poslovnim transakcijama, ugovorima, upitima itd., Kako bismo osigurali da svojim kupcima možemo ponuditi najbolje moguće usluge. Podatke o inventaru, podatke o komunikaciji, podatke o ugovorima, podatke o plaćanju, podatke o korištenju, metapodatke obrađujemo na temelju čl. 6 (1) f. GDPR, pri čemu dotične osobe uključuju kupce, potencijalne kupce, poslovne partnere, posjetitelje i korisnike naše internetske usluge. Analize se provode u svrhu ekonomskih procjena, marketinga i istraživanja tržišta. Analize nam služe za povećanje jednostavnosti za upotrebu, optimizaciju naše ponude i ekonomsku učinkovitost. Analize nam služe same i ne otkrivaju se izvana, osim ako nisu anonimne analize s agregiranim vrijednostima.


16.2.Ako su ove analize ili profili osobni, oni će se izbrisati ili biti anonimni nakon otkazivanja ugovornog odnosa, u suprotnom nakon tri godine od zaključenja ugovora. U ostalom, makroekonomske analize i opća određivanja trendova pripremaju se anonimno gdje god je to moguće.


17. Kontakt i služba za korisnike

17.1.Kad nas kontaktiraju (putem kontakt obrasca ili e-maila), podaci o korisniku obrađivat će se za obradu zahtjeva za kontakt i njegovo postupanje u skladu s čl. 6. stavak 1. b. (kupci / izgledi), čl. 6 (1) f. (ostali korisnici) GDPR.


17.2.Korisnički podaci mogu se pohraniti u naš Sustav za upravljanje odnosima s kupcima ("CRM sustav") ili usporedivu organizaciju zahtjeva.

17.3.Izvan postojećih odnosa s kupcima, izbrisat ćemo zahtjeve ako više nisu potrebni. Unutar odnosa s kupcima podatke pohranjujemo tijekom njihova trajanja; provjeravamo potrebu skladištenja svake tri godine; nadalje, primjenjuju se zakonske obveze arhiviranja.


18. Bilten

18.1. Sljedeći odjeljci objašnjavaju sadržaj našeg biltena, postupke registracije, cirkulacije i statističke analize te vaša prava na opoziv. Pretplatom na naš bilten pristajete na primanje biltena i na postupke kako je navedeno.


18.2. Biltene, e-poštu i druge elektroničke obavijesti koje sadrže informacije o oglašavanju (u daljnjem tekstu: bilteni) šaljemo samo uz pristanak primatelja ili uz zakonsko dopuštenje. Ukoliko je sadržaj Biltena posebno naveden u fazi registracije, ovaj je sadržaj mjerodavan u pogledu pristanka korisnika. Naši bilteni inače sadrže informacije o razvoju i ponudama unutar aditivne i CNC industrije i u vezi s našim uslugama.


18.3.Prijavljivanje za naš bilten uključuje takozvani postupak dvostruke prijave. To znači da ćete nakon registracije dobiti e-poštu u kojoj ćete zatražiti potvrdu registracije. Ova je potvrda potrebna kako bi se spriječilo da se ljudi registriraju s e-adresom druge osobe. Registracije biltena bilježe se tako da se dokazi o postupku registracije mogu izraditi u skladu sa zakonskim zahtjevima. To uključuje bilježenje vremena registracije i potvrde te IP adrese. Promjene vaših podataka koje je zabilježio davatelj usluga otpreme također se bilježe.


18.4.Sljedeće pružatelje usluga koristimo za slanje naših biltena temeljem naših legitimnih interesa na ekonomski učinkovit, user-friendly i siguran način u skladu s čl. 6 (1) f. GDPR. Pružatelji poštanskih usluga mogu koristiti podatke primatelja u pseudonimnom obliku, tj. Bez dodjele Korisniku, za optimizaciju ili poboljšanje vlastitih usluga, npr. za tehničku optimizaciju slanja pošte i prezentaciju biltena ili u statističke svrhe. Međutim, davatelji poštanskih usluga ne koriste podatke primatelja naših biltena da bi im sami pisali ili prosljeđivali podatke trećim stranama.


18.5. Predaja vaše adrese e-pošte bit će dovoljna za registraciju biltena. Po želji vas molimo da navedete druge detalje, kao što su vaše ime i prezime za potrebe personalizacije Newslettera i vaše djelatnosti, kako bismo sadržaj Newslettera mogli uskladiti s interesima čitatelja.


18.6. Bilteni sadrže takozvani web svjetionik, tj. Datoteku veličine piksela kojoj pristup poslužitelju pružatelja otpremnih usluga pristupa kada se Newsletter otvori. Kada se tome pristupi, bilježe se tehničke informacije, na primjer o vašem pregledniku i sustavu, vašoj IP adresi i vremenu u kojem mu se pristupa. Te se informacije koriste za tehničko poboljšanje usluga na temelju tehničkih podataka ili ciljnih skupina i njihovog ponašanja prilikom čitanja, mjesta s kojih im se pristupa (određuje se uz pomoć IP adresa) ili vremena u kojem im se pristupa. Zabilježena statistika također uključuje detalje o tome jesu li bilteni otvoreni, kada su otvoreni i na koje se veze klikne. Iako se ove informacije mogu pripisati određenim primateljima biltena iz tehničkih razloga, ni Mi ni davatelj otpremnih usluga ne nastojimo nadzirati pojedine korisnike. Umjesto toga, analize nam omogućuju prepoznavanje čitateljskih navika naših korisnika i prilagođavanje našeg sadržaja u skladu s tim ili slanje različitih sadržaja na temelju interesa naših korisnika.


18.7. Bilten se šalje i mjerenje učinka povezano s njim temelji se na pristanku primatelja u skladu s čl. 6 (1) lit. a, čl. 7 GDPR-a ili, ako nije potrebno pravno dopuštenje, o našim legitimnim interesima u izravnom marketingu sukladno čl. 6 (1) lit. f. GDPR. Postupak registracije bilježi se na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6 (1) lit. f. GDPR. Zanima nas upotreba user-friendly i sigurnog sustava biltena koji služi i našim poslovnim interesima i očekivanjima korisnika, a također nam omogućuje da pružimo dokaz o pristanku.


18.8.Možemo pohraniti adrese e-pošte koje smo odjavili do tri godine na temelju naših legitimnih interesa prije nego što ih izbrišemo u svrhu slanja biltena kako bismo mogli dokazati prethodno dani pristanak. Obrada ovih podataka ograničena je na svrhu moguće obrane od zahtjeva. Pojedinačni zahtjev za brisanje moguć je u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da se istodobno potvrdi prethodno postojanje pristanka. Odvojeno opozivanje mjerenja performansi nažalost nije moguće, u ovom slučaju mora se otkazati cijela pretplata na bilten.


19. Komunikacija putem pošte, e-maila, faksa ili telefona

19.1. Koristimo telekomunikacijska sredstva poput pošte, telefona ili e-pošte za poslovne transakcije i marketinške svrhe. Obrađujemo podatke o inventaru, adrese i podatke o kontaktima, kao i podatke o ugovorima kupaca, sudionika, zainteresiranih strana i komunikacijskih partnera.


19.2. Obrada se provodi na temelju čl. 6. st. 1. a., Čl. 7. GDPR-a, čl. 6 (1) f. GDPR u vezi sa zakonskim zahtjevima za oglašavanje. Kontakt se uspostavlja samo uz suglasnost partnera za kontakt ili u okviru zakonskih dozvola, a obrađeni podaci brišu se čim to nije potrebno, a inače s prigovorom / opozivom ili ukidanjem osnova za autorizaciju ili zakonskim obvezama arhiviranja.


20. Internetski profili na društvenim mrežama

20.1.Održavamo internetsku prisutnost unutar društvenih mreža i platformi kako bismo komunicirali s kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima koji su tamo aktivni i informirali ih o našim uslugama. Kada pristupate odgovarajućim mrežama i platformama, primjenjuju se uvjeti i odredbe za obradu podataka njihovih pružatelja.


20.2. Ako u našim Pravilima o privatnosti nije drugačije navedeno, obrađujemo podatke Korisnika koji s nama komuniciraju unutar društvenih mreža i platformi, npr. pišete postove na našim mrežnim prisutnostima ili nam šaljete poruke.


21. Prikupljanje podataka o pristupu (logfiles)

21.1.U svrhu naših legitimnih interesa podatke prikupljamo svaki put kad se pristupi poslužitelju na kojem se usluga nalazi. Ti se podaci prikupljaju u obliku datoteka dnevnika poslužitelja. Ti dnevnici pristupa uključuju naziv web stranice i / ili datoteke kojoj korisnik pristupa, datum i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, obavijest o uspješnom dohvatu, detalje korištenog web preglednika (uključujući verziju), korisnikov operativni sustav, URL preporuke (prethodne stranice koja povezuje našu web stranicu), IP adresu i davatelja zahtjeva.


21.2.Datoteke zapisnika čuvaju se iz sigurnosnih razloga (npr. Radi otkrivanja nepravilne upotrebe ili prijevare) najviše sedam dana prije brisanja. Podaci koji se trebaju čuvati kao dokazi bit će isključeni iz brisanja sve dok relevantni slučaj ne bude okončan.


22. Google Analytics

22.1.Upotrebljavamo Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. ("Google"). Google koristi kolačiće. Informacije generirane kolačićima u vezi s korištenjem Web stranica od strane Korisnika općenito će se prenositi i pohranjivati na Googleu na poslužiteljima u SAD-u.


22.2.Ako od korisnika zatražimo pristanak (posebno u kontekstu takozvanog "natpisa kolačića"), pravni temelj ove obrade je čl. 6. stavak 1. a. GDPR. Inače, osobni podaci Korisnika obrađivat će se na temelju naših legitimnih interesa (tj. Interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše internetske ponude u smislu članka 6. stavka 1. f. GDPR-a.


22.3.Google će upotrijebiti ove podatke u naše ime u svrhu procjene korištenja naših web stranica od strane korisnika, sastavljanja izvještaja o aktivnostima na web stranicama i pružanja drugih usluga koje se odnose na upotrebu web stranica i korištenje interneta. Ovaj postupak može uključivati stvaranje pseudonimiziranih profila upotrebe korisnika iz obrađenih podataka.


22.4.Upotrebljavamo Google Analytics za prikazivanje oglasa koje su Google i njegovi partneri postavili u okviru usluga oglašavanja, samo onim korisnicima koji su pokazali interes za naše mrežne ponude ili koji imaju određene karakteristike (npr. Interesi za određene teme ili proizvode koje određuju web stranice posjetili) koje prenosimo Googleu (tzv. publika za remarketing ili Google Analytics). Uz pomoć publike za remarketing, također bismo željeli osigurati da naši oglasi budu u skladu s potencijalnim interesom korisnika i da nemaju smetnje.


22.5.Upotrebljavamo Google Analytics samo s omogućenom anonimizacijom IP-a. To znači da Google skraćuje IP adresu korisnika unutar država članica Europske unije i drugih zemalja koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa prenosi se na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćuje.


22.6. IP adresa koju je prenio Korisnikov preglednik nije povezana s bilo kojim drugim podacima koje posjeduje Google. Korisnici mogu spriječiti instaliranje kolačića na svoje računalo podešavanjem postavki preglednika u skladu s tim. Korisnici također mogu spriječiti Google da prikuplja podatke generirane kolačićima u vezi s njihovom upotrebom web stranica i mogu spriječiti Google da obrađuje te podatke preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik sa sljedeće veze: http://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = hr.


22.7.Dodatne informacije o Googleovoj upotrebi podataka, vašim opcijama postavki i mogućnostima odjave mogu se pronaći na Googleovim web mjestima: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ('Kako Google koristi podatke s web lokacija ili aplikacije koje koriste naše usluge '), https://policies.google.com/technologies/ads (' Upotreba podataka u svrhu oglašavanja '), https://adssettings.google.com/authenticated (' Upravljanje informacijama koje koristi Google da vam prikažem oglašavanje ').


22.8.Osobni podaci bit će anonimni ili izbrisani nakon razdoblja od 14 mjeseci.


23. Googleove usluge pretvorbe i oglašavanja

23.1.Upotrebljavamo Googleove usluge pretvorbe i oglašavanja, usluge prikazivanja, marketinga i remarketinga (u daljnjem tekstu "Google Marketing Services") koje pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("Google").


23.2.Ako tražimo od korisnika pristanak (posebno u kontekstu takozvanog „natpisa kolačića“), pravni temelj ove obrade je čl. 6. stavak 1. a. GDPR. Inače, osobni podaci Korisnika obrađivat će se na temelju naših legitimnih interesa (tj. Interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše internetske ponude u smislu članka 6. stavka 1. f. GDPR-a.


23.3.Google Marketing Services omogućuju nam da ciljanije prikazujemo oglase za i na našoj web stranici, pomažući nam da oglase prikazujemo samo korisnicima koji bi ih mogli zanimati. Metoda koju koristimo, poznata kao ponovni marketing, uključuje, na primjer, prikazivanje korisnika oglasima za proizvode za koje su već pokazali interes na drugim web mjestima. U tu svrhu naše web stranice - i ostale web stranice na kojima su aktivne Google Marketing Services - sadrže isječak koda koji Google izravno izvršava. Ovo integrira takozvane (ponovne) marketinške oznake na web mjestu (nevidljive slikovne datoteke ili kod, poznati i kao web svjetionici). Uz pomoć ovih oznaka, pojedinačni kolačić, tj. Mala datoteka, sprema se na Korisnikov uređaj (umjesto toga se mogu upotrijebiti i usporedive tehnologije). Ti se kolačići mogu postaviti s nekoliko različitih domena, uključujući google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com i googleadservices.com. Ova datoteka bilježi koje web stranice korisnik posjećuje, koji sadržaj zanima korisnika i koje ponude koje je korisnik kliknuo, kao i tehničke podatke o pregledniku i operativnom sustavu, web stranice s referencama, trajanje posjeta i druge podatke o korištenju web stranica. Korisnikova IP adresa također se bilježi, iako želimo razjasniti da je u kontekstu Google Analyticsa IP adresa skraćena u državama članicama Europske unije i u drugim zemljama koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa prenosi se na američki Googleov poslužitelj i tamo skraćuje. IP adresa se ne spaja s korisničkim podacima u drugim Googleovim ponudama ili uslugama. Gore navedeni podaci također se mogu povezati sa usporedivim informacijama iz drugih izvora. Ako Korisnik naknadno posjeti druge web stranice, mogu mu se prikazati oglasi prilagođeni njemu prema njihovim interesima.


23.4.Korisnički podaci obrađuju se na pseudonimski način u kontekstu Google Marketing Services, tj. Google ne pohranjuje i ne obrađuje detalje poput imena ili adrese e-pošte Korisnika, već obrađuje relevantne podatke unutar pseudonimiziranih profila upotrebe na temelju kolačića . To znači da se iz Googleove perspektive oglasima ne upravlja i ne prikazuju imenovanoj ili na drugi način identificiranoj osobi, već za vlasnika kolačića i bez njega, bez obzira na to tko je taj nositelj kolačića. To, međutim, nije slučaj ako je korisnik izričito dao Googleu dopuštenje za obradu njihovih podataka na ne-pseudonimizirani način. Podaci koje korisnici prikupljaju putem Google Marketing Services prenose se Googleu i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.


23.5.Jedna od Googleovih marketinških usluga koje koristimo je internetska usluga oglašavanja Google AdWords. U slučaju Google AdWordsa, svaki AdWords klijent dobiva drugačiji "kolačić za pretvorbu". Stoga se kolačići ne mogu pratiti na web mjestima AdWords klijenata. Podaci prikupljeni kolačićima za pretvorbu koriste se za pružanje zbirne statistike konverzije za AdWords klijente koji su se odlučili za praćenje konverzija. Klijenti AdWordsa informirani su o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli oglas i preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, ne dobivaju nikakve podatke koji bi im omogućili da osobno identificiraju korisnike.


23.6.Naše web stranice mogu sadržavati oglase trećih strana s Googleove marketinške usluge DoubleClick. DoubleClick koristi kolačiće koji Googleu i njegovim partnerskim web mjestima omogućuju prikazivanje oglasa na temelju posjeta korisnika ovoj web stranici i / ili drugim web mjestima na Internetu.


23.7.Upotrebljavamo uslugu Google Optimize koja nam omogućuje praćenje učinaka različitih promjena na web mjestu (npr. Promjene u poljima unosa, dizajnu itd.) U okviru takozvanih „A / B testova“.

23.8.Mogu se koristiti i Google upraviteljem oznaka za uključivanje i upravljanje Googleovim uslugama analize i marketinga na našim web stranicama. Google Tag Manager rješenje je s kojim možemo upravljati takozvanim oznakama web stranica (i tako integrirati Google Analytics i druge Googleove marketinške usluge u naše mrežne usluge). Sam Upravitelj oznaka (koji implementira oznake) ne obrađuje nikakve osobne korisničke podatke. Što se tiče obrade osobnih podataka korisnika, poziva se na podatke o Googleovim uslugama sadržane u ovim pravilima o privatnosti.


23.9. Google može obrađivati podatke do dvije godine prije nego što budu anonimni ili izbrisani.


23.10. Daljnje informacije o Googleovoj upotrebi podataka u marketinške svrhe mogu se naći na stranici pregleda: https://policies.google.com/technologies/ads Googleovoj izjavi o zaštiti podataka može se pristupiti na https://policies.google.com /privatnost. Ako želite prigovoriti oglašavanju na temelju interesa od strane Googleovih marketinških usluga, možete upotrijebiti opcije postavljanja i odjave koje pruža Google: https://adssettings.google.com/authenticated.
24. Facebook društveni dodaci

24.1.Naša internetska usluga koristi društvene dodatke ("dodatke") društvene mreže facebook.com, koju vodi Facebook Ireland Ltd., trg 4 Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska ("Facebook" ). Dodaci se mogu prepoznati na temelju jednog od Facebook logotipa (bijeli ‘f’ na plavoj pločici, izrazi ‘Sviđa mi se’ ili simbol palca gore) ili sadrže frazu ‘Facebook Social Plugin’. Popis i izgled Facebook društvenih dodataka možete pronaći ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.


24.2.Ako od korisnika zatražimo pristanak (posebno u kontekstu takozvanog „natpisa kolačića“), pravni temelj ove obrade je čl. 6. stavak 1. a. GDPR. Inače, osobni podaci Korisnika obrađivat će se na temelju naših legitimnih interesa (tj. Interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše internetske ponude u smislu članka 6. stavka 1. f. GDPR-a.


24.3.Kada Korisnik pristupi funkciji ove mrežne usluge koja sadrži takav dodatak, njegov uređaj uspostavlja izravnu vezu s Facebookovim poslužiteljima. Sadržaj dodatka Facebook šalje izravno na uređaj korisnika i uređaj ga ugrađuje u internetsku uslugu. Profili korištenja mogu se generirati u odnosu na Korisnike na temelju obrađenih podataka. Stoga nemamo kontrolu nad količinom podataka koje je Facebook prikupio uz pomoć ovog dodatka i stoga obavještavamo korisnike na temelju onoga što znamo.


24.4.Kada su dodaci ugrađeni, Facebook se obavještava kad Korisnik pregleda odgovarajuću stranicu mrežne usluge. Ako je Korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može posjet posjetiti svom Facebook računu. Ako korisnici stupe u interakciju s dodacima, na primjer klikom na gumb ‘Sviđa mi se’ ili dodavanjem komentara, relevantni podaci njihov uređaj šalje izravno na Facebook, a Facebook ih bilježi. Ako Korisnik nije član Facebooka, Facebook bez obzira na to može odrediti i prijaviti svoju IP adresu. Prema Facebooku, u Njemačkoj se bilježe samo anonimizirane IP adrese.


24.5.Korisnici mogu saznati o svrsi i opsegu prikupljanja podataka na Facebooku i njihovoj daljnjoj obradi i upotrebi te o odgovarajućim pravima i postavkama za zaštitu njihove privatnosti u Facebook obavijesti o privatnosti podataka: https://www.facebook.com/ o / privatnost /.


24.6.Ako je Korisnik član Facebooka i ne želi da Facebook prikuplja podatke o njemu putem ove internetske usluge ili kombinira takve podatke s podacima o članstvu na Facebooku, mora se odjaviti s Facebooka prije korištenja naše mrežne usluge i mora izbrisati svoje kolačiće . Mogu se odabrati druge postavke i opozvati pristanak na upotrebu podataka u reklamne svrhe u postavkama Facebook profila na https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili putem američke web stranice http: //www.aboutads. informacije / izbori / ili web mjesto EU-a http://www.youronlinechoices.com/. Postavke su neovisne o platformi, tj. Primjenjuju se na sve uređaje poput stolnih računala i mobilnih uređaja.


25. Facebook remarketing, Facebook-Pixel i prilagođena publika

25.1.Naša internetska usluga koristi takozvani Facebook Pixel koji pripada društvenoj mreži Facebook, koju vode Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, ili ako imate prebivalište u EU, Facebook Ireland Ltd., trg Grand Canal 4, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska („Facebook“). Facebook Pixel omogućuje Facebooku da identificira posjetitelje naše mrežne usluge kao ciljnu skupinu za predstavljanje takozvanih Facebook oglasa. Sukladno tome, koristimo Facebook Pixel za predstavljanje Facebook oglasa koje smo postavili samo onim korisnicima Facebooka koji su izrazili interes za našu internetsku uslugu (tzv. „Prilagođena publika“). Drugim riječima, uz pomoć Facebook Pixela želimo osigurati da naši Facebook oglasi budu u skladu s mogućim interesima korisnika, umjesto da se na njih gleda kao na smetnju. Uz to, Facebook Pixel omogućuje nam da shvatimo učinkovitost Facebook oglasa u svrhe statističkih istraživanja i istraživanja tržišta, omogućujući nam da vidimo jesu li korisnici odvedeni na našu web stranicu nakon klika na Facebook oglas.


25.2.Ako tražimo od korisnika pristanak (posebno u kontekstu takozvanog „natpisa s kolačićima“), pravni temelj ove obrade je čl. 6. stavak 1. a. GDPR. Inače, osobni podaci Korisnika obrađivat će se na temelju naših legitimnih interesa (tj. Interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše internetske ponude u smislu članka 6. stavka 1. f. GDPR-a.


25.3. Facebook Pixel Facebook je uključio odmah nakon pregledavanja jedne od naših web stranica i na vaš uređaj može pohraniti kolačić, tj. Malu datoteku. Ako se naknadno prijavite na Facebook ili posjetite stranicu kad ste već prijavljeni na Facebook, vaš posjet našoj internetskoj usluzi bilježi se u vašem profilu. Podaci prikupljeni o vama anonimni su za nas i stoga ne možemo donijeti zaključke u vezi s identitetom korisnika. Međutim, podatke Facebook bilježi i obrađuje te ih stoga može povezati s odgovarajućim korisničkim profilom. Facebook koristi podatke u skladu sa svojom politikom podataka. U skladu s tim, daljnje informacije o tome kako piksel za remarketing funkcionira i općenito o prezentaciji Facebook oglasa mogu se naći u Facebookovoj politici podataka: https://www.facebook.com/policy.php.


25.4.Na temelju pristanka Korisnika u skladu s člankom 6. stavkom 1. GDPR-a koristimo postupak 'Prilagođena publika iz datoteke' koji je osigurala društvena mreža Facebook, Inc. U ovom slučaju adrese e-pošte suglasnosti Korisnici se prenose na Facebook. Proces prijenosa je šifriran. Prijenos služi isključivo za određivanje primatelja naših Facebook oglasa. Ovo osigurava da se oglasi prikazuju samo korisnicima koji su zainteresirani za naše informacije i usluge.


25.5.Možete opozvati svoj pristanak i usprotiviti se prikupljanju podataka putem Facebook Pixela, kao i stvaranju prilagođene publike i korištenju tih podataka za predstavljanje Facebook oglasa. Možete pristupiti stranici koju je stvorio Facebook da biste to učinili, na https://www.facebook.com/settings?tab=ads, slijedeći tamošnje upute u vezi s postavkama za oglašavanje na temelju upotrebe, ili možete opozvati svoj pristanak putem Američka web stranica http://www.aboutads.info/choices/ ili web stranica EU http://www.youronlinechoices.com/. Postavke su neovisne o platformi, tj. Primjenjuju se na sve uređaje poput stolnih računala i mobilnih uređaja.


26. LinkedIn marketinške usluge

26.1.Upotrebljavamo marketinške usluge društvene mreže LinkedIn. Davatelj je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.


26.2.LinkedIn-ove marketinške usluge omogućuju nam prikazivanje oglasa na društvenoj mreži LinkedIn-a i usmjereno povezivanje usluga oglašivača ili prikazivanje oglasa samo korisnicima koji bi mogli biti od njihovog interesa. Ako se, na primjer, korisniku na drugim internetskim uslugama prikazuju oglasi za proizvode koji ga zanimaju, to se naziva ‘remarketingom’. Nadalje, možemo pratiti uspjeh naših oglasa (tzv. „Mjerenje konverzije“). Međutim, poznat nam je samo anonimni ukupan broj korisnika koji su kliknuli naš oglas i preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, ne dobivamo podatke koji osobno identificiraju korisnike.


26.3.Za gore navedene svrhe, LinkedIn kôd bit će implementiran kada korisnici pristupe našim i drugim web mjestima na kojima su aktivne marketinške usluge LinkedIna i takozvanim "oznakama uvida" (nevidljive grafike ili kodovi, koji se nazivaju i "web beacons" ') bit će ugrađeni u web stranice. Uz pomoć oznaka uvida, pojedinačni kolačić, tj. Mala datoteka, pohranit će se na korisnikovu uređaju (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije). U ovoj se datoteci bilježi koje web stranice korisnik posjećuje, koji ga sadržaj zanima i koja ponuda koju je korisnik kliknuo, daljnje tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, web stranice s referencama, vrijeme posjeta kao i daljnje informacije o korištenju internetske usluge.


26.4.Podatci korisnika obrađivat će se pseudonimno u okviru marketinških usluga LinkedIna. Tj. LinkedIn ne pohranjuje i ne obrađuje ime ili e-adresu korisnika, već obrađuje relevantne podatke na način povezan s kolačićima unutar pseudonimnih korisničkih profila. To znači da se s gledišta LinkedIna oglasima ne upravlja i ne prikazuje za točno određenu osobu, već za vlasnika kolačića, bez obzira na to tko je taj vlasnik kolačića. To se ne odnosi ako je korisnik izričito dopustio LinkedInu da obrađuje podatke bez ove pseudonimizacije. Ako ste registrirani u LinkedInu, LinkedIn još uvijek može povezati vašu interakciju s našim internetskim uslugama s vašim korisničkim računom.


26.5.Ako od korisnika zatražimo pristanak (posebno u kontekstu takozvanog „natpisa s kolačićima“), pravni temelj ove obrade je čl. 6. stavak 1. a. GDPR. Inače, osobni podaci Korisnika obrađivat će se na temelju naših legitimnih interesa (tj. Interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše internetske ponude u smislu članka 6. stavka 1. f. GDPR-a.


26.6.Prikupljeni podaci o korisnicima prenose se na LinkedIn i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u Sjedinjenim Državama.


26.7.Za više informacija o upotrebi podataka u LinkedInu, pogledajte LinkedIn-ova Pravila o privatnosti (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) i Pravila o kolačićima (https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy) . Možete se protiviti gore spomenutoj upotrebi vaših podataka od strane LinkedIn-a: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.